Månadsarkiv: januari 2013

Dokumentationsdebatten.

Sista veckan har debatten om lärares arbetsbörda, och specifikt den administrativa delen av denna, blossat upp. Det har debatterats i TV, i DN flera gånger och hos LR till exempel.

Det har talats om lärarsekreterare och om minskad administrativ börda. Lärarmyteriet välkomnar diskussionen och hoppas på en snar förändring, där vi ser en tydlig återgång till kärnuppdraget: att undervisa! Det måste komma till en central reglerging av vilka dokumentationskrav en lärare egentligen har på sig, som det är nu är det stora skillnader mellan kommuner och till och med inom kommuner. Vad som är säkert är att lärare tillbringar mer och mer tid med att just dokumentera. Mycket av denna dokumentation handlar, som vi pekat på förut om vad många kallar ”håll-ryggen-fri-dokumentation”, där dokumentation av åtgärder ersätter verkliga åtgärder, eftersom det inte finns resurser nog att sätta in verkliga åtgärder. Detta är helt förkastligt och gagnar ingen. Det blir bara ytterligare ett kvitto på kommunernas oförmåga att hantera sitt huvudmannaskap för skolan.

Sveriges politiker måste förstå att detta kommer leda till en stor skol/utbildningskris i Sverige om man inte reagerar nu. Det är fler och fler lärare som faktiskt inte orkar med sitt arbete och som ständigt känner sig misslyckade och otillräckliga. Vi vet inte vad vi ska fokusera på. Lägger vi vårt krut på att undervisa och planera lektioner får vi skit för att vi inte dokumenterar tillräckligt. Dokumenterar vi allt vi ska hinner vi inte planera vår undervisning utan det blir en låt-gå pedagogik som mest kan liknas vid brandutryckning. Vi släcker de mest akuta bränderna för att överleva lektionen och dagen.

Ska detta avhjälpas genom att ge oss sekreterare? Jag är tveksam. Det är nog att börja i fel ände att stoppa in sekreterare när det vi egentligen behöver veta i första hand är VAD som ska vara en lärares arbetsuppgifter för att sedan se över vilka övriga funktioner och yrkesgrupper vi behöver. Se till att personalen gör rätt saker i skolan. Det är självklart att det behövs fler än en person som sköter det administrativa för personal och elever på en skola med 300 elever (som det ofta är idag). Det behövs fler som hjälper elever socialt än en kurator på 300 elever. Det behövs mer kringpersonal i skolan som kan stötta lärarna i det sociala kring eleverna. Lärare bör få fokusera sig på det de är utbildade för, nämligen att undervisa!

Annonser
Annonser