Upp till kamp för era barn, föräldrar!

Det må vara så att ni inte tycker att vi sköter våra jobb och att vi gnäller för mycket. Men om ni läser t ex här, här eller här märker ni snart att något är mycket fel i skolan.

Jag ska berätta en hemlighet. Det är inte innanför skolans väggar det största felet ligger, det är innanför kommunhusets väggar proppen sitter. Det är där man år efter år sitter och skär bort och skär bort av skolans resurser. Ni kommer ihåg sagan om mannen som gick till skräddaren, det försvann mer och mer tyg och till slut blev det ingenting. Vi är ungefär vid vanten nu. Materialanvändningen, det vill säga böcker och liknande, är nere på en miniminivå och böckerna är i många fall gamla, slitna och inaktuella. Personalresurserna minskas ständigt, gruppstorlekarna blir större och större. Resurslärarna som ska finnas till för elever i behov av extra stöd dras in och lärarna i de stora grupperna förväntas under sina korta lektioner, där någon eller några få minuter finns att tillgå för varje elev, att klara av att stödja dessa elever som ofta behöver timmar mer av lärarstöd än sina klasskamrater för att nå målen. Vi ska också, under samma lektionstid, klara av att lära alla de andra eleverna i klassen. De elever som behöver extra utmaningar ska också stimuleras under samma lektion. Lägg ihop detta med att vi snart inte har någon tid kvar till planering av lektioner, på grund av alla arbetsuppgifter som har lagts på oss de senaste åren. Vi lärare påpekar år efter år behovet av extra stöd, men får istället för extra resurser neddragningar i personalstyrkan.

Hur fungerar det då med kommunekonomi undrar jag? Är det så att den så kallade skolpengen, det som varje elev ska få kosta, egentligen bara betalas ut i sin helhet när eleverna söker sig till friskolor och kommunen blir fakturerad avgiften? Är det så att i den kommunala skolan skalas en del av den bort och stoppas in i annan kommunal verksamhet? Är det också så, att kommunerna talar vitt och brett om satsningar på skolan men i andra änden tar in nästan lika mycket pengar genom hyreshöjningar för lokalerna? Jag vet inte, men det känns som att det är något som är väldigt fel.

Nu är det dags att lärare och föräldrar gör gemensam sak mot kommunerna. Det går inte att spara mer på skolan! Det går faktiskt inte att ha det som vi har det idag, det måste till resurser och det måste ske nu! Vi uppmanar föräldrar att engagera sig och slå sig ihop med lärare och annan skolpersonal och tåga mot kommunhusen i hela landet. Kalla till ett möte på skolan, ge lärarna ert stöd och kom överens om vad ni ska göra för att visa politikerna ert missnöje! Det är era folkvalda som sitter därinne och reglerar sina budgetar genom att dra in det stöd som era barn har rätt till enligt skollagen. Låt er inte bländas av att det plötsligt delas ut läsplattor och laptops till höger och vänster. Det är bara ett sätt att låtsas att man lägger pengar på skolan men tekniska hjälpmedel är inget värda om inte lärarna får utbildning och tid att planera undervisningen med dem. Det är ur engagerad personal, med tid för varje elev och ordentlig lektionsplanering, som framgång föds. Idag är vi på väg åt precis andra hållet och det är dags att vi gemensamt säger stopp!

Annonser

14 thoughts on “Upp till kamp för era barn, föräldrar!

 1. May Launy skriver:

  ”Vi uppmanar föräldrar att engagera sig och slå sig ihop med lärare och annan skolpersonal och tåga mot kommunhusen i hela landet. Kalla till ett möte på skolan, ge lärarna ert stöd och kom överens om vad ni ska göra för att visa politikerna ert missnöje!

  Det är era folkvalda som sitter därinne och reglerar sina budgetar genom att dra in det stöd som era barn har rätt till enligt skollagen. Låt er inte bländas av att det plötsligt delas ut läsplattor och laptops till höger och vänster. Det är bara ett sätt att låtsas att man lägger pengar på skolan men tekniska hjälpmedel är inget värda om inte lärarna får utbildning och tid att planera undervisningen med dem. Det är ur engagerad personal, med tid för varje elev och ordentlig lektionsplanering, som framgång föds. Idag är vi på väg åt precis andra hållet och det är dags att vi gemensamt säger stopp!” Bra skrivet.

  Precis, det handlar om barnens framtid på arbetsmarknaden. Det handlar om att sätta stopp för den barnmisshandel (för det är barnmisshandel) att blunda för alla dessa barn som faller handlöst igenom i det dåligt fungerande skolsystem som vi har idag, de elever som redan i grundskolan inte längre har någon framtidstro). Barnen har rätt till en bra skola, hjälp oss att se till att de får det. Vi har lyft upp problemet på bordet, men inget händer. Hjälp oss att se till att något verkligt och konkret händer. Det är något hela samhället kommer att tjäna på.

 2. Helena Roth skriver:

  Heja heja!!
  Håller med till fullo, och det är oxå detta jag propagerat för t ex i mitt Föräldratyck: http://foraldratycket.wordpress.com/2012/09/12/foraldratycket-4-helena-roth/

  Dessutom är det ju detta vi i Barnverket försöker kämpa med hela tiden, att öka medvetandet bland föräldrar och engagerade vuxna, och att faktiskt agera utifrån sin kunskap!

  Kommer sprida detta inlägget vilt omkring, bla på Twitter där vi finns under @Barnverket .

  Fortsätt göra myteri! Tillsammans kan vi åstadkomma det nödvändiga paradigmskifte som krävs inom förskola/skola/fritids!

  Kämpa på,
  Helena, samordningsgruppen Barnverket

 3. Kerstin Isberg skriver:

  Upp till kamp! Vi föräldrar är barnens försvarsadvokater! Det är vi som har kunskap,erfarenhet och makten tillsammans med övriga engagerade vuxna kan vi ge våra barn en bred och stabil grund till att bli goda samhällsmedborgare i framtiden.
  Föräldrar fånga tillfället att förändra – många mot samma mål blir en lavin.

 4. Anna skriver:

  Om du misstänker att din skola inte får rätt skolpeng måste du självklart agera. Steg ett är att få en budgetgenomgång med din rektor. Om dina hypoteser stämmer kontaktar du genast lokaltidningen.

 5. Josef Boberg skriver:

  Apropå: ”Låt er inte bländas av att det plötsligt delas ut läsplattor och laptops till höger och vänster.” – så har IT-myntet en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det.

 6. Aldrig lärare skriver:

  Ett förtydligande om jag får be, menar eller tror ni att friskolor får mer i skolpeng än vad kommunala skolor får?

  • furirflexibel skriver:

   Jag *undrar*, hela avsnittet om kommunekonomin är frågor. Hur kommer det sig att den kommunala skolan ständigt får nedskärningar i sina resurser, samtidigt som friskolorna gör vinst, eller satsar massor på eleverna (de som inte gör vinst). Om det inte har med pengatilldelningen att göra undrar jag hur man använder pengarna? Jag vet ju att vissa (vinstdrivande) friskolor har det sämre med resurserna (mer undervisningstid för lärarna, inte lika mycket tillgång på elevvårdspersonal osv) men det finns ju också friskolor som verkligen satsar, tex på små elevgrupper, bra material osv, och de har råd. Berätta gärna för mig hur det fungerar med den kommunala skolan, för jag tvivlar starkt.

 7. Aldrig lärare skriver:

  Så ni utgår alltså inte från någon form av fakta, utan antar (eller undrar som du uttrycker det) att friskolor får mer pengar? Ni kan alltså inte peka ut problemet (eller specificera det) utan antar att det har med hur man särbehandlar kommunala och friskolorna? Har inte friskolorna historiskt sätt särbehandlats så att de fick mindre i skolpeng än vad de kommunala skolorna fick?

  http://www.friskola.se/Press___opinion_Publikationer_Skolpeng_pa_lika_villkor_DXNI-1526803_.aspx

  Bör ni inte kanske kunna peka ut problemet mer specifikt innan ni manar folk till kamp? Kan det vara så att er skola inte kan sköta sin ekonomi som då gör skillnaden mellan er skola och de (friskolor) ni jämför er med?

  • Löjtnant Språktant skriver:

   Jag tror du behöver läsa inlägget igen. Furir Flexibel funderar och undrar, det måste man få göra. Kommunala skolor har ofta en stor organisation runt omkring sig, med sk ”over head” kostnader som hänger i hop med denna organisation. Som jag uppfattar Furirens funderingar handlar det bla om att en del av skolpengen inom den kommunala verksamheten skulle kunna ”ätas upp” på andra nivåer än i den direkta skolverksamheten. Oavsett hur mycket man än får titta på budget och siffror är det svårt för en enskild lärare att på sin fritid sätta sig in i exakt hur pengarna används.

   • Aldrig lärare skriver:

    Fast det är inte bara en undran då ni faktiskt manar föräldrarna till kamp för sina barn, det är ju titeln på denna text!

    Det jag menar på är inte att det inte finns problem i skolan, men att eran ”kamp” är missriktad, eller rättare sagt ni vet inte var ni har problemet egentligen, men ni har kopplat det till skolans resurser och att det således måste vara kommunernas fel.

    Problemet blir värre när ni i er undran också blandar in friskolorna. I denna kontext så är de retoriska frågorna (undran) mer än bara funderingar, ni målar upp en bild av att friskolorna klarar sig bättre och kommunala sämre och sedan ”undrar” vad det kan bero på.

    Särbehandlas kommunala skolorna? Får friskolorna hjälp som de kommunala inte får? Varför snålar kommunalpolitikerna?

    Kan det kanske vara så att kommunerna själva inte har råd, att skolan har fått de resurser de kan avvara? Skulle det kunna vara så att friskolorna kan handskas bättre med ekonomin än de kommunala skolorna? Kan det vara så att just er skola är i en kommun med ekonomiska problem?

    Jag förstår att ni ser ett problem i skolan, men enligt mig, så vet ni egentligen inte vari problemet egentligen ligger (ja, jag förstår, ni har inte tillräckligt med resurser) men ändå föreslår ni en direkt aktion mot något som kanske inte ens har någon betydande roll i er situation.

    Eller, hur kan ni skriva ut botemedlet när ni endast ser till symptomen och inte sjukdomen?

 8. May Launy skriver:

  Svar till aldrig lärare.

  Det är snarare så att de inte blundar för vare sig symptomen, botemedlet och sjukdomen. Om du läser om de lärare som bloggar här, så har många av dem lång yrkeserfarenhet och har alltså varit direkt inblandade i både de nedskärningar, och de konsekvenser som dessa nedskärningar har lett till i verkligheten för skolbarnen. Det handlar om dessa barns framtid på arbetsmarknaden. Lärarna manar till kamp för att de ser vad som sker och de berättar hur illa det är. Man kan välja om man vill blunda för det, men de gör rätt som försöker nå ut till en förändring av den nedmontering av skolan som pågår, och de gör rätt som talar om för föräldrarna hur illa det egentligen är.

  Politiken som har förts, har nu under många år lett fram till att vi idag har kommunala skolor och vi har friskolor. Vi vill se en utveckling mot ”likvärdiga skolor över landet med en fungerande organisation” inte en ogynnsam samhällelig utveckling mot elitskolor där de med mycket pengar eller företag kan sponsra friskolor ytterligare utifrån en egen agenda. Skolorna har helt olika förutsättningar att utgå ifrån. Kalla fakta, uppdrag granskning och andra samhällsprogram har lyft skillnaderna som finns mellan dem. T.ex dåliga matsalsförutsättningar,gymnastiksal och obefintliga bibliotek som saknas hos en del friskolor. Material och personal i kommunala skolor osv.

  Men en likhet finns och det är att ”friskolorna är piskade till att göra vinst” och så verkar vara fallet med de kommunala skolorna också, som gör sina kommunala ”vinster via besparingar”. Där viktiga skolpengar sedan många gånger bränner inne, eller används till annat. Oavsett så sker det på barnens bekostnad och det kommer att leda till ett pris som samhället kommer att få betala dyrt för framöver, när det på sikt kommer att saknas arbetskraft till mer kvalificerade jobb.

  Oavsett, så är det här förkastligt anser jag i vårt demokratiska samhälle. Vårt samhälle har råd med en bra skola för alla våra elever om vi omprioriterar och inte ”sparar de pengar” som är avsatta till skolverksamheten från början ute i kommunerna. Barnen är inte några fabriksprodukter som man skall tjäna pengar på. De pengar som via våra skattemedel går in till att bekosta skolutbildning för våra framtida medborgare skall ju naturligtvis gå till skolverksamheten och inget annat.

  Furir flexibel och de andra lärarna gör sitt jobb och lyfter fram att den väg vi går idag endast befrämjar ytterligare klasskillnader i vårt samhälle, och att det är barnen och lärarna som drabbas på grund av ett omöjligt uppdrag i en dåligt fungerande strukturell organisation. Man kan välja att blunda för det, eller så kan man ju alltid välja att göra som du, välja att aldrig vilja bli en lärare, men då är ju frågan. Vem skall då fostra,utbilda och vägleda nästa generation elever till att bli samhällsnyttiga,produktiva, samhällsmedborgare?

  Något de flesta lärare gärna helhjärtat gör med stor iver om de får bra, fungerbara förutsättningar att kunna göra arbetet på.

 9. Aldrig lärare skriver:

  Svar till May Luany

  Inget illa menat om de som skriver på denna blogg, men bara för att de människorna påstår sig ha lång yrkeserfarenhet (även om de nu verkligen skulle ha det) betyder inte att de per definition har bättre koll på skolsituationen i Sverige än vad jag eller någon annan skulle ha. Att de dessutom är lärare i de lägre åldrarna (ej gymnasiet) samt i praktiska ämnen ger ju en ganska skev bild av problemet, anser jag själv. Som bäst kan det betyda att de har bättre koll på sina egna skolor, punkt, slut.

  Det de har erfarenhet av är det de upplever i sin egen skola och så kan de sen koppla det till det generella missnöjet som man kan läsa om lärarnas arbetssituation runtom i landet.

  Ser man också till ”funderingarna” (det som enligt mig implicit är poängen med denna artikel) så pekar de på särbehandling mellan fri- och kommunal skola där friskolorna får det bättre ställt på bekostnad av de kommunala.

  Du pratar om politiken som har förts och dess konsekvenser (fri- och kommunala skolor) och menar på att den utvecklingen inte är likvärdig och att ni vill se en utveckling mot ””likvärdiga skolor över landet med en fungerande organisation” inte en ogynnsam samhällelig utveckling mot elitskolor där de med mycket pengar eller företag kan sponsra friskolor ytterligare utifrån en egen agenda”.

  Så då var vi tillbaks igen där friskolor och kommunala skolan inte tävlar på samma villkor? Är det verkligen det som är poängen/problemet i skol-sverige?

  Det roliga är att du säger att de finns exempel på detta i programmen du nämner, ok ge mig länkar? För de du sen nämner är hur man faktiskt ”fuskar” i friskolorna genom att skära ner på lokaler och bibliotek.

  Sen säger du att det finns likheter, driva skolorna för primärt en ekonomisk vinst, så är det då inte samma problem i fri- som i kommunala skolan? Så var kommer elit skolorna in i allt detta?

  Det är ju synd att du tycker att det är förkastligt hur situationen ser ut, men tydligen håller våra politiker inte med dig och inte heller lärarförbunden om man ser till vilket ”tryck” de har satt på stat/arbetsgivare. Oavsätt vad du tycker så har vi tydligen inte råd att satsa mer i skolan, iaf inte om man ser till verkligheten som den är idag.

  Du kan tro precis vad du vill om mig, det har ingen betydelse, men jag har aldrig sagt att det inte finns några problem i den svenska skolan, det finns det, men då kanske man ska försöka få någon slags överblick över problemen och som här, där det i princip låter som någon konspiratorisk plan att fördumma ”morgondagens medborgare” och plåga lärare bara för skojs skull.

  Med bred pensel målar även du upp någon diffus bild av problemet och hävdar dig med svulstigt snack om morgondagens medborgare och demokrati etc, som för att ge större tyngd åt dina argument för att du använder positiva trigger begrepp.

  Och tror du verkligen på fullaste allvar att alla lärare brinner för sitt jobb? Att de gör sitt yttersta? Att de började som lärare för att de var mer engagerade i samhällsutvecklingen än någon annan och inte för att de ville ha längre ledighet?

  Om vi ändå ska leka ”dom flesta lärare” leken så kan jag fråga dig hur många lärare som ”bestraffar” elever när de ej lämnar in en uppgift/läxa eller gjort ett prov med att ge dom fler uppgifter/läxor/prov att göra, där de t.o.m. kan göra dom svårare?

  Eller att de stänger ut elever för att de är sena?

  Eller att de inte tar emot uppgifter då de lämnas in för sent?

  Att de får sänkt betyg om de ej närvarar eller missar någon uppgift/prov?

  Är något av det jag påstår ovanligt? Och ännu intressantare, är det tillåtet?

  Eller att man för den delen har prov där ju fler svar du får rätt, desto högre betyg?

  Utformad undervisning för specifik elev/klass, finns det ens?

  Alla lärare gör inte sitt jobb, detsamma gäller skolorna, både kommunala och friskolor. Jag anser att vi behöver en ordentlig skolreform, men det är inte detta lärarna just nu är så förbannade över. De vill ha högre lön för att de ”förtjänar det” och det tycker jag inte att alla gör.

 10. Aldrig lärare skriver:

  Hoppsan, i min iver att skriva färdigt texten glömde jag bort en punk på slutet, tröskelpedagogik någon? (som exempel på hur de flesta lärare brinner för skolan/eleverna)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: