GASTBLOGGARE 14

Rättslösa lärare i svensk skola

2012-10-03 kunde vi i GT läsa om läraren Margaretha Almefjord, som efter 40 år tvingades sluta efter att hon hade sagt till en elev att inte rita en penis. Eleven anmälde till BEO som lade ner ärendet. Arbetsgivaren påstod ändå att hon hade kränkt eleven, och sedan rasade hennes liv samman. http://www.expressen.se/gt/stoppade-klotter—tvingades-sluta/

Det började med att en förälder spred ett rykte om läraren när hon skulle få en ny klass. Föräldern ringer runt och jagar upp föräldrar och rektor i hopp om att få med sig dem, och några föräldrar ängslades och höll sina barn hemma. Drevet sätts i gång. I Margarethas fall, och i flera andra fall finns före detta elever och föräldrar som reagerade på det som hände. De skrev och bad rektor att stoppa den här ensidigt uppskruvade ”häxjakt” som pågick mot Margaretha. I en lärares tillsynsplikt finns fostringsrollen, eleverna skall bli goda samhällsmedborgare. De skall lära sig respektera sina medmänniskor. Nio gånger av tio handlar sådana ärenden om föräldrar som inte själva klarar att hantera sina barn. Det kan finnas många orsaker till att det är så, och det är inte heller lätt för föräldern. Men, det är så bakgrunden ser ut. I alla fall som jag har stött på, så har eleverna haft en långvarig historik, där de själva har varit inblandade i att kränka/slå/mobba och medvetet förstöra arbetsmiljön för kamrater och lärare.

Eleven hämnades på Margaretha för att hon sa ifrån. Det är inte en kränkning det är en skyldighet att säga till en elev som uppför sig illa. Det är inte okej. Det är rektors skyldighet att stoppa mobbning och kränkande handlingar. Det innefattar elever och personal. Genast påbörjar rektor och skolförvaltning att vidta mått och steg för att ”straffa och avskeda” läraren, istället för att vara professionella skolledare som står upp för sin personal och stoppar ett olämpligt skvallerdrev från en förälder/elev. Ännu ett tragiskt fall där eleven för att få de ”vuxnas gillande, inte tillsägelser” på felaktiga grunder pekar ett anklagande finger mot en lärare. På samma sätt som när vi historiskt brände häxor på bål. Prästerna, i det här fallet rektor och arbetsgivare agerar själva åklagare, domare, domstol och bödel. Vad är skillnaden mellan historien och nutid, undrar jag?

En lärare som har 40 års erfarenhet av att utbilda elever, dras utan någon eftertanke, skam eller sunt förnuft genom smutsen. Utan att det sker en oberoende, opartisk, juridisk granskning. De inblandade tjänar på att dölja sitt eget agerande, de är inte opartiska. Det finns en intressekonflikt. Historiskt sett dränkte/brände man människor i sin iver att bedriva utrensning av oliktänkande/icke önskvärda. I modern tid 2012 hånas och förlöjligas Margaretha och andra lärare utav illasinnat skvaller, med liten eller ingen möjlighet att efter det att få ett nytt läraruppdrag. Det handlar om att lärare idag fråntas rätten att försörja sig på obefogade grunder. Att det sker förföljelser av lärare på det här sättet i ett demokratiskt land med en utvecklad rättsstat är en skam!

De utsatta har ingen möjlighet att få upprättelse för den ”kränkning” som de i sin tur får utså för att de utförde sitt arbete. Föräldrar kan vända sig till BEO. Rektorerna till lärarnas ansvarsnämnd, vilket de inte gör i ett fall där anklagelserna grundar sig på förtal och skvaller, inte på en legitim grund. Lärare har ingenstans att vända sig. Mobbning och repressalier på arbetsplatsen skall anmälas. Men var? Och vad hjälper det om de ändå inte kan få återupprättelse och i slutändan ändå förlorar jobbet? Facken driver sällan. Skolinspektionen och arbetsmiljöverket driver inga enskilda ärenden alls. Det gör inte heller polisen. Mobbning mot en enskild lärare på dennes arbetsplats är ett civilrättsligt ärende.

Det handlar om en systematisk förföljelse och psykisk misshandel, det är riktat mot en individ, en lärare. Att anlita en ”arbetsrättslig advokat” för att driva det ”civilrättsliga ärendet” kostar 100 000 kr minimum! Få lärare har sådana summor liggande, samtidigt som det krävs att den drabbade kan uppvisa enorm bevisning. De anklagande parterna behöver inte ens styrka sina anklagelser, de leder och fördelar arbetet och lyssnar ensidigt på föräldrar som ej var med vid tillfället. Lärare som utsätts för sådan behandling är brottsoffer, en pågående psykiskt misshandel sker, men ingen juridisk hjälp (i praktiken) finns att få för att kunna frias i en opartisk rättsinstans.

Det finns ett fall, där en lärare (betalade själv) och gick hela vägen till tingsrätten för att få upprättelse. Eva Jorendahl, 2009 i Härnösand (fall: T2941-07). Efter flera års lidande på grund av det hon hade blivit utsatt för av arbetsgivaren vann hon i tingsrätten. Kommunens agerande och hennes uppsägning var olaglig. Bad kommunen om ursäkt och återinsatte henne i tjänst? Nej, de betalade skadeståndet, böterna och avskedade sedan läraren i alla fall, utifrån anställningslagen § 39. Ett maktmissbruk, sådant som folk inte glömmer. Kommunen behövde alltså inte följa en tingsrättsdom som alla andra medborgare måste göra. Lärare står rättslösa om de blivit utsatta för repressalier av arbetsgivaren även när de vinner i domstol.

En lärare kan inte skydda sig, för de ”skyldiga” går inte att ställa till svars. De överges av, arbetsgivaren, facken, skolinspektionen och arbetsmiljöverket. Konsekvenserna för de drabbade är mycket allvarliga och mångåriga. Lärare som egentligen inte har gjort något grovt fel i sin yrkesutövning ”knäcks medvetet och bryts ner fysiskt och psykiskt”, De kan inte försvara sig mot en sådan form av modern häxjakt. Det pågår en urholkning av vår demokrati. Det pågår en urholkning av rättssamhället och det pågår en urholkning av lärarnas arbetsmiljö. Få lärarstudenter kommer att våga utbilda sig till lärare framöver om de riskerar detta. Ett sådant här drev riskerar var och en av oss att kunna råka ut, det kan ske precis när som helst.

Vi har en skola i kris och vi har en skola som juridiskt inte fungerar. En skola där erfarna lärare rensas ut. Kvar blir den tysta massan, de som inte säger något av rädsla för att ”drevet” skall vändas mot dem. ”Ingen rök utan eld” betyder inte att en lärare är ”skyldig”. Det betyder att man själv tar på sig rollen av och agerar; åklagare, domare, domstol och bödel mot en försvarslös medmänniska som i dagens skola står fullständigt rättslös i sin yrkesutövning.

av: May Launy

Annonser

35 thoughts on “GASTBLOGGARE 14

 1. Malin Bjärnlid skriver:

  Detta är läskigt på riktigt. Värst är om fackliga skyddsombud inte agerar, av vilken anledning det vara månde. OM, jag skriver, OM en lärare inte sköter sitt jobb ska den läraren i så fall få hjälp och stöttning! Det lärarna du beskriver ovan har fått gå igenom är direkt omänskligt och en stor skam för ett civiliserat samhälle.

  • May Launy skriver:

   Det är skrämmande och det värsta är att Margarethas och de andra lärarnas berättelser är sanna. Det sker på all fler skolor och alla följer de samma mönster.

   Det börjar med en påstådd osann (ofta anonym) kränkning från en elev/förälder, läraren undervisar sedan med vakt, eller en psykolog som rektor ”sätter” in, läraren tvingas sedan ta emot psykologhjälp, ofta under hot om uppsägning för arbetsvägran, trots att psykolog inte ingår i tjänsten och läraren inte varit sjuk. Möten i en lång rad där läraren kallas till rektor och aktivt skuldbeläggs. Rektor styr händelseförloppet och facken står handfallna bredvid och ser på.

   Även disciplinära varningar och erinringar delas ut utan att en opartisk juridisk prövning sker av rektor/arbetsgivaren kommunen som godtyckligt bestämmer vem som är ”obekväm”. Sedan har arbetsgivaren tillräckligt med ”underlag” för att avskeda läraren. Det är en härskarteknik som kallas ”fear by management”.

   Avsikten är att skrämma personal till tystnad, och tystnar gör de flesta som ser det hända mot en kollega, eftersom de inte vill stå på tur. Mörkertalet är stort, mycket stort, eftersom en människa lätt knäcks på vägen av en sådan vidrig behandling. Tack för din reaktion Malin Bjärnlid.Jag vet att många med dig reagerar likadant med empati och medmännsklighet. Citerar din sista rad. ”Det lärarna du beskriver ovan har fått gå igenom är direkt omänskligt och en stor skam för ett civiliserat samhälle.” Det är en stor skam och vi måste försöka hjälpas åt att sätta stopp för det.

 2. Thomas skriver:

  För lärare som inte har fast anställning är det här ännu vanligare. Folk får gå till höger och vänster vid minsta klagomål, även om det inte finns några som helst bevis. Vi lärare har noll auktoritet på pappret. Jag pratar ofta med min pappa, född 1944, om hur det var när han gick i skolan och jämför med dagens skola. På den tiden vågade elever inte säga något om de inte hade fått ordet. Bara i dag blev jag nog avbruten mer än hundra gånger på fem lektioner och då snackar vi bara elever som saknar hyfs och inte låter andra prata klart. Jag har slutat ta strid mot elever som är totala rövhål som medvetet pressar gränserna bara för att provocera, för det är inte värt att bli av med min inkomst bara för att käftas lite med en mallig 14-åring som förstör för alla andra. Jag tittar även efter andra jobb hela tiden, för läraryrket har blivit ett rent skämt.

  • May Launy skriver:

   Tack. Det är precis som du skriver och jag hör också andra lärare uttrycka samma sak hela tiden. Det är inte värt det. De letar ständigt andra jobb och lärarnas förutsättningar är ett rent skämt. Arbetsgivaren klarar inte av sitt uppdrag. Vi kommer bara åt det genom att reagera kraftigt mot det som sker.

   • En till skriver:

    Precis så är det. Jag är en sådan lärare, som varit utsatt. Vissa drev häxjakt som de fick med sig rektorer och skochef på. Kommer aldrig (har jag fått höra) få jobba som lärare i den kommunen igen. Att det fanns gott om folk som inte höll med, elever och föräldrar och kollegor, det struntade man i. Facket kunde inte göra speciellt mycket, och jag var dessutom inte tillsvidareanställd. Helt rättslös.

    Detta har, för min del, lett till en helt orimlig livssituation där jag varje dag önskar mig en väg ut men inte hittar någon. Att jag inte är olämplig att jobba som lärare, vilket jag fick höra att jag var, har jag nu förstått, mest tack vare underbara elever, men de sår jag fått kommer aldrig att försvinna.

  • Eva Jorendal skriver:

   Jag är Eva Jorendal som May berättade vann i tingsrätten. Jag sitter i styrelsen för Föreningen STOPP – mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Just nu pågår en liknande diskussion som den här på vår Facebooksida: http://www.facebook.com/pages/F%C3%B6reningen-Stopp/448646735178377 och även i Facebookgruppen Support your local skyddsombud.

  • May Launy skriver:

   Till en till
   Tack så hemskt mycket för att du delar med dig av den smärta de har tillfogat dig. De sår de tillfogade dig kommer aldrig att försvinna. Och det är absolut inte du som ska skämmas för något alls.

   Bara det att folk systematiskt utestängs från fortsatta jobb på sådana här vidriga grunder är oförsvarbarbart. Tala om att ni finns,vad ni utsätts för, det är systematiskt, kräv era medborgerliga rättigheter (med stöd av oss andra) och gör era röster hörda, sluta för guds skull inte att tala. Vem som helst kan drabbas av det här precis när som helst.

   Det är dåliga arbetsgivare som agerar på det här sättet mot sina medmänniskor. Det måste få ett stopp. Ta hand om dig och var stolt. Det är inte dig det var fel på.

 3. h eriksson skriver:

  Jag vet att allt detta om M är sant.Det handlar om Uddevalla kommun.Där finns en mycket
  illa omtyckt skolchef som avgår inom några veckor.Just beskrivningen av härskarteknik
  passar som hand i handske vad gäller denna chef.Alla hoppas att det nu ska bli bättre
  inom skolförvaltningen i kommunen -sämre kan det inte bli.Alla inom skolledningen bara strävar att hålla ryggen fri- ingen tar ansvar för beslut- ansvar är ett begrepp som enbart används när det vankas löneförhandling -alla verksamma inom skolan förstår att det är skolchefen som bestämt att Margareta ska ”plockas bort” efter 40 år utan att man kan påvisa ett enda skäl till detta
  Lite speciellt i detta sammanhang är att ordföranden i BUN är KD(med i deras skolpolitiska
  grupp på riksplanet) Denne man har alltså undertecknat ett dokument där det står att
  Margareta ”kränkt” en elev genom att säga till honom att inte rita en penis på
  bänklocket – det börjar äntligen bli högt i tak inom KD

  • May Launy skriver:

   Ja. Det som är förskräckligt är att den goda kraften straffas och den onda kraften går fri. Men det är något allmänheten faktiskt kan råda bot på genom att ställa upp för Margaretha. Hjälp henne få upprättelse genom era sunda protester. Det borde vara skolchefen som avskedades, och ett skadestånd för det förtal man utsatt Margaretha för borde vara på sin plats.

   Även om skolchefen avgår så borde det vara självklart att kunna ge Margaretha full upprättelse i efterhand. En sådan här skolpolitik är inte eftersträvansvärd, och jag tror uppriktigt att tjänstemännen i Uddevalla kommun får en något fadd smak i munnen när de tänker på vad det är de egentligen har utsatt henne för och låtit henne utstå.

   Stort skulle det vara om de själva tog steget att rätta till felaktigheten som de själva orsakat. DET om något skulle ge dem lite respekt tillbaks från allmänheten och uppvisa en sundare skolpolitik i kommunen framöver. Fria henne, återanställ henne och ge henne klassläraruppdraget tillbaka. Så enkelt är det och Uddevalla kommun skulle på vägen återupprätta en del av förtroendet hos sina kommunmedborgare igen.

 4. David Gläser skriver:

  Det virker fra den opprinnelige bloggen som lærere i Sverige ikke har beskyttelse vi har her i USA.
  Når en svak administrator fjerner en uskyldig veteran lærer på grunn av følelser drevet, ryktene mentalitet foreldre, som lærer bør ha rettferdig tilgang til oppreisning. Ennå i Sverige, lærere fagforeninger synes å være ute av stand til kraftig og effektivt forsvare sine lærere – selv i en åpenbar sak som dette. Her i USA er det klager på at læreren fagforeninger er for kraftig, partisan, og korrupte, men her ser vi en grunn til at de bør støttes. Her i USA er det klager på at vi har for mange rettssaker. Men det ser ut til at i Sverige er det for vanskelig å effektivt saksøke for oppreisning i slike tilfeller. Sluttresultatet er nedbrytning av hele det svenske skolesystemet. Det er veldig trist.

  • May Launy skriver:

   Slutresultatet är en nedbrytning av hela det svenska skolsystemet och det är väldigt tråkigt. Kloka ord. Tack!

 5. May Launy skriver:

  Det är en nedbrytning av hela svenska skolsystemet och det är inte alls bra. Kloka ord. Tack:-D

 6. maria werme skriver:

  Ebba von Hofsten fick avslag på arbetsskada i förvaltningsrätten i somras, trots att även andra vittnade om terror från elever. Har nu samlat kraft och överklagat. Väntar på besked om prövningstillstånd i Kammarrätten i Stockholm.
  http://www.unt.se/uppsala/nekas-ersattning-trots-terror-fran-eleverna-1762545.aspx

 7. May Launy skriver:

  Det finns så många specialpedagoger som råkar ut för det här. Först skall de ta tag i problemen som skolan själva skapat genom att låta dessa elever härja som de vill. Sedan överges den som försöker göra något åt problemen som ingen vill ta i. Skamligt att rektorerna kan komma undan med sådan underlåtenheten i att agera. Fortsätt att berätta hur lärarnas arbetsmiljö i verkligheten faktiskt ser ut. Fortsätt kämpa för lärares rätt till att kunna få upprättelse.

  Dessa elevkompisgrupper kommer ofta undan med att terrorisera hela skolor, och de fortsätter ”ha makten och göra tillvaron hemsk för alla” i skolmiljön, när arbetsgivaren straffar lärarna genom att påstå att det är ”kränkande” för dessa elever att bli stoppade. Ynkedom och feghet härskar på våra skolor och det är arbetsgivarens skyldighet att skydda alla barn och alla lärare.

  http://www.unt.se/uppsala/nekas-ersattning-trots-terror-fran-eleverna-1762545.aspx

 8. ann-sofie akudili skriver:

  jag har sett & hört allt detta på mkt nära håll….hur kommuner får bedriva häxjakt på sina anställda…& lämna barn & föräldrar i kylan….utan ngn somhelst möjlighet till upprättelse…jag & min son har träffat på en underbar mkt enastående underbar fantastisk lärare…hon orkade lyssna & se HELA min son….visat medmännsklighet…ändå fick hon gå utan ngra förvarningar…dessa lärare behövs i skolorna..lärare som orkar vill & kan se hela barnet…vi saknar henne mkt…ett stort tomrum som INGEN kan fylla…& detta larv om att ingen myndighet vill ta i det…vrf har vi dessa isf om de inte vill ta tag i det…enskilda lr inte…lärare som blir utsatta samt barn…det finns ingen rättslig hjälp att få…skrämmande…man kan ju undra vem de är rädda att trampa på tårna om de skulle vara modiga & hjälpa lärare som blir utsatt för modern häxjakt…som skolväsendet ser ut idag…är ett skämt…& detta ska vara en skola för ALLA….tror inte de….

 9. annikascholae skriver:

  Fackets skyddsombud har jobbat med detta ärende i 1,5 år.

  • May Launy skriver:

   Ja, det är verkligen väldigt bra att ni har agerat. Jag hoppas bara att arbetsgivaren blir fälld för att inte ha tagit ett arbetsgivaransvar och att hon får upprättelse till slut. Katastrof för lärarnas fortsatta arbetsvilkor om hon inte vinner det här fallet. Det här skall man verkligen inte behöva bli utsatt för på sin arbetsplats.Samhället kan inte ha en viss uppsättning lagar och skolan som arbetsplats en annan mot våld och trakasserier.Jag följer fallet noggrant. Det är inte acceptabelt för någon människa att behöva utsättas för det här.

   De skyldiga skall kunna hållas ansvariga och stängas av från skolan om de beter sig på det sättet och rektor skall sätta in tillräckligt med åtgärder för att få bukt med problemet och skydda den anställde. Lärare är rättslösa idag och så kan det inte få fortgå. Om dessa elever utsatte en lärare för den här behandlingen. Hur var det då för övriga elever på skolgården och i klassrummen? De som har ännu mindre möjlighet att försvara sig mot en sådan här grupp pojkar som går samman och terroriserar andra?

 10. stefan eriksson skriver:

  Brev Till skolinspektionen

  MA blev anmäld för att hon skulle kränkt en elev i 4:e klass
  (anmälan innehåller mest lögner och är en ren okynnesanmälan eller
  om man så vill ett uttryck för förälders livssituation)
  Ni begär då in ett yttrande från huvudmannen – att svara på 8 punkter (juni)
  Punkt 1 anser huvudmannen att en kränkning skett-på denna fråga svarade huvudmannen JA
  Punkt 8 vad har ni gjort att förhindra fortsatt kränkning -läraren kommer ej att vara klassförståndare till hösten
  (kan enligt rektor inte vara klassföreståndare längre överhuvudtaget efter 40 år som lärare)
  I slutet av juli kommer BEO´s beslut: någon kränkning enligt skollagen har ej skett

  Varför frågar ni öm huvudmannen anser att en kränkning skett?
  Ni ska väl utreda denna fråga förutsättningslöst från de uppgifter ni fått in.?
  Vad som händer i fall som detta är att MA i en allmän handling av myndighet BUN blivit
  betecknad som ”kränkare” med de konsekvenser detta får för förtroende bland föräldrar
  OM resultatet av er undersökning blir att en kränkning skett – först då borde det vara aktuellt
  att fråga efter huvudmannens inställning till om en kränkning skett.

  Den tjänstskrivelse undertecnad av BUN´ordförande där MA anklagas för att ha kränkt
  är inte på något sätt kommunicerad med henne- hon hade ingen aning om denna förrän hon
  rekvirerade ert beslut med kommunens yttrande – hon är alltså inte heller på något sätt
  tillfrågad under kommunens utredning

  Att det kan gå till på detta sätt innebär att lärares rättssäkerhet är satt ur spel-
  de får en slags indirekt ”dom” som får stor betydelse för deras arbetssituation men har ingen möjlighet att
  själva ”lägga fram sin sak”.
  Detta påminner om rättsskipningen i forna östblocket

  Då MA tycker hon blivit fruktansvärt dåligt behandlad har hon gått ut i media
  och berättat om sin situation. Detta har resulterat i många tfn samtal och mail från
  lärare som varit med om snarlika situationer

 11. May Launy skriver:

  ”Att det kan gå till på detta sätt innebär att lärares rättssäkerhet är satt ur spel-
  de får en slags indirekt “dom” som får stor betydelse för deras arbetssituation men har ingen möjlighet att
  själva “lägga fram sin sak”.
  Detta påminner om rättsskipningen i forna östblocket”.

  Ja, goda och duktiga yrkesmänniskor får sina liv sönderslagna på grund av skvaller och förtal från (rektor, förälder och kommunala tjänstemän). Sedan jag skrev inlägget har jag fått ta del av det ena sorgliga fallet efter det andra, där tillvägagångsättet har varit fullständigt rättsvidrigt och alla har de följt samma mönster. Svenska medborgare (lärare) blir hänsynslöst jagade och utsatta för orimliga repressalier i flera års tid, för saker som de bevisligen kan visa att de inte alls har gjort. De upptäcker då att facket och resten av samhället överger dem och de lär sig också att de i praktiken är rättslösa. Det som sker är ett grovt arbetsmiljöbrott. Det sker på arbetet och det är chefen som utsätter dem för det. De som drabbas sätts i ett läge där det inte finns någon möjlighet att kunna få någon upprättelse eller ekonomisk kompensation (för den lön de förlorat) för det brott de utsätts för. De som drabbas förlorar sitt rykte, sina framtida försörjningsmöjligheter och de förlorar sin ekonomi som efter några månader sjunker till orimliga nivåer, med följd av att de då hamnar i djupa depressioner med långtidsjukskrivning som följd, och till slut kommer även ett förnedrande avsked.

  Det här agerandet ger följdkonsekvenser för medborgarnas syn på samhällets legitimitet, med enorma sjuk/rehabiliteringskostnader som följd. De som drabbas förlorar tron på samhällets förmåga att fungera rättsäkert. Lärare ”döms och fälls på orimliga grunder” i landets kommunhus som om de vore brottslingar. Det är ett samhälle att skämmas för, och det är långt ifrån det trygga samhälle som jag växte upp i, där jag kände mig trygg och var stolt över att vara svensk. Ett samhälle där människan var samhällets värdefullaste resurs, med en välfungerande regering och ett välutvecklat rättssystem. Ett samhälle där åsikts och yttrandefrihet i ett fritt samhälle försvarades med demokratin som grund. De etiska moraliska samhällsvärden som lärare enligt skollagen skall lära ut till eleverna idag. De chefer och kommuntjänstemänn som helt tappat greppet, agerar som om de i sin tjänsteroll har fått en gudomlig makt att krossa människors liv. De gör det och fortsätter med det, för att det idag inte går att ställa de ”skyldiga” till svars. De gör det för att de kan, som Bill klinton sa när han ställdes till svars för Levinski-affären.

  En specialpedagog, (alla i skolverksamheten har stora studieskulder), har ett ex ca 350 000 kr i skuld efter sju års universitetsstudier. De är alla goda medborgare som har följt och mött samhällets krav och utbildat sig för att kunna bemöta eleverna i skolan. Ingen av dem har några polisiära ”domar” med sig i yrkesutövningen. (Det finns alltid något undantag förståss). De kan idag från en dag till nästa av en (missnöjd rektor eller någon missnöjd förälder bli behandlade som om de vore grova brottslingar, och de utsätts systematiskt för det ena grova trakasseriet efter det andra, med anonyma angivare och chefer vars enda syfte är att skydda sig själv och kommunen från att ta sitt eget ledaransvar och sina egna förpliktelser. De leder och fördelar verksamheten, men de behöver inte ta något som ansvar för det fullständiga misslyckande/ haveri som skolan står inför idag. De stoppar huvudet i sanden. Det haveri som är deras ansvar, det är ju de som får betalt för att vara ansvariga för skolverksamheten? De drabbade har familjer och barn som också utsätts som en direkt följd av att rektorerna på skolorna inte själva vågar ta tag i en dåligt fungerande organisation och ta sitt ansvar och lyfta det till kommunen. Istället offras goda lärare och de elever som går i skolan idag, med fackets hjälp.

  Det inte bara påminner om rättskipningen i det forna östblocket. Vi har i Sverige år 2012 ett angiverisystem där lärare utan någon som helst objektiv rättsprövning från en dag till nästa får sina liv sönderslagna på grund av orimliga skäl. Det pågår en utrensning av de lärare som vågar säga ifrån, och det i sin tur betyder en urholkning av goda lärare i svensk skola, och det är på tiden att vi alla hjälps åt att sätta stopp för det. Kräv era medborgerliga rättigheter att få rätt till oberoende juridisk prövning av de här fallen, och fortsätt att berätta om vad ni utsätts för så att en förändring kan komma till stånd. Innan detta rättas till skall framtida lärare nog tänka sig för både en eller två gånger om det är värt att skaffa sig dyra studielån när de i praktiken står rättslösa om det råkar hända just dem och det här, det kan hända vem som helst precis när som helst!

 12. May Launy skriver:

  Det måste till en omedelbar ändring och även för alla andra lärare/fall som fram tills nu också har drabbats av ett sådant här förfarande i kulisserna, skall ha rätt till att i efterhand kunna få sina fall juridiskt prövade i en opartisk instans, så att de har någon möjliget att faktiskt kunna bli friade.

  Det skall även vara möjligt att i efterhand kunna få en ekonomiskt upprättelse på grund av all den lön/inkomst de på grund av rektorernas/föräldrarnas agerande förlorat, p.g.a det egenmäktiga ”domstolsförfarandet, där rektorer/föräldrar och kommunens tjänstemän i praktiken, mot enskilda lärare som saknat juridiskt stöd, har agerat åklagare, domstol och domare”. Den lön som de drabbade under dessa ofta mellan 1 till 5 år som deras ärenden pågår har förlorat. Repressalierna pågår i praktiken tills läraren har ”knäckts som person” och mobbats ut ur systemet.

  Lärare skall kunna granskas, ja, men det skall också gå rätt till. Det skall inte vara en bedömning som görs av en rektor ”part med fullkomlig makt” som sedan i sin tur inte kan granskas, eftersom han är i jäv- situation med arbetsgivaren kommunen, och lärarna skall även kunna ha rätt till att kunna få upprättelse i de fall där facket inte alls har agerat, i alla de fall där fackombuden istället aktivt hjälpte arbetsgivaren och inte gav medlemmen den juridiska hjälp som de från första början hade haft rätt till att få.

  Därutöver skall dessa lärare omedelbart återinsättas på en vettig tjänst i sin kommun. De har ju på felaktiga och orimliga grunder berövats sin ”yrkesheder och i praktiken legitimation och sin försörjning”. Dessa disciplinära varningar och erinringar följer ju med i den anställdas papper !”. Villket är mycket, mycket allvarligt, för dessa lärare har ju i praktiken idag ingen som chans att bli anställda av någon annan med detta med sig i bagaget.

  Duktiga, erfarna, empatiska lärare får sina liv fullständigt sönderslagna på grund av ”påstådda orimliga kränkningar baserat på skvaller och förtal av en ”missnöjd rektor eller förälder”. Det här är fel. Lärare är också människor, de skall ha samma lagliga rättigheter som alla andra medborgare. Kräv era medborgerliga rättigheter tillbaks, fortsätt tala om att era fall skall granskas juridiskt, och fortsätt sätt ljuset på sanningen och berätta om hur lärare som säger ifrån i verkligheten, i kulisserna behandlas av arbetsgivaren ute i många kommuner.

  Det är inte acceptabelt att det här öppet kan fortgå på det här viset i ett demokratiskt land som har ett välutvecklat rättssystem och lagar utan att vi gör något åt det. Det är inte acceptabelt att det är näst intill omöjligt att i praktiken få upprättelse och sitt jobb tillbaks när det var fel från första början.

  • May Launy skriver:

   Det var på tiden att LR börjar försvara någon av alla sina medlemmar som råkar orättfärdigt illa ut. Nu hoppas jag att vi också får se att Margatertha får den upprättelse som hon förtjänar och att de ansvariga kommunala tjänstemän/rektor och föräldrar som låg bakom detta ”drev mot henne” ställs till svars för hur de agerade.

   Samtidigt som vi inte får glömma bort alla andra lärare överallt i vårt land som i det dolda har behandlats på liknande sätt i kulisserna, utan att de har fått något som helst juridiskt stöd och hjälp från LR.

   Och jag hoppas att det även skall leda till att det här förfarandet ”skvellerdrev” mot anställda som bara har gjort sitt jobb uppmärksammas, och stoppas och att lärare i framtiden både kan ha möjlighet att faktiskt överklaga sådana här orättfärdiga beslut, och få möjlighet att kunna få upprättelse i oberoende rättsinstanser i framtiden.

   • annikascholae skriver:

    Då skriver jag för tredje gången att LR har arbetat med detta ärende i 1,5 år. Att lärares rättsäkerhet äventyras på detta sätt bottnar i ett fundamentalt systemfel då det saknas juridiska instanser som tillvaratar lärares rättsäkerhet. Glöm för all del inte bort att vi är två lärarorganisationer som dagligen möter dessa ärenden.

 13. stefan e skriver:

  Jag måste hålla med om att LR i Uddevalla verkligen engagerat sig
  i M `s case hela tiden – men av det som kan läsas här och annan information
  jag fått verkar det inte fungera lika väl på många platser i övriga landet
  många verkar vara besvikna över det stöd/brist på stöd de fått – gäller båda fackföreningarna

 14. Eva Jorendal skriver:

  Organisation mot mobbning, O-M-M, har tagit initiativ till en namninsamling för att införa ett förbud mot vuxenmobbning i arbetslivet direkt i Brottsbalken, med straffsanktioner!

  http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7066#.UIahA4a4NK4

 15. May Launy skriver:

  Jag tycker det är väldigt bra att ni har engagerat er i Margarethas fall. Men det är som både du och Stefan skriver ett allvarligt fel som måste åtgärdas.Ett systemfel som båda facken måste driva hårdare. Alla medborgare skall/ha kunna få rättshjälp och få sina ärenden granskade opartiskt juridiskt även lärare. Juridisk hjälp skall inte bero enbart på om ett fackombud i en kommun är bättre på att stå upp för sin medlem än ett annat fackombud i en annan kommun. Det finns fall där fackombudet också har har agerat som arbetsgivarens förlängda arm, där den utsatte läraren sätts i en fullständigt obegriplig och maktlös situation, eftersom de ständigt kommer att hänvisas tillbaks till en från början korrupt person.

  Det finns fackombud som systematiskt går arbetsgivarens ärenden och de mobbningsfall som hamnar hos ett sådant fackombud drivs ju av naturliga skäl inte vidare. Istället pressas en enskild individ av ett dubbelt maktsystem, där både arbetsgivare och fack har tillgång till juridisk expertis, och den som står anklagad för de mest absurda anklagelser skall på egen hand bekosta sin egen advokat för 100 000 kr och då går det ändå inte att ställa dem till svars? Dessutom tvingas de även driva fallet civilrättsligt trots att de här fallen handlar om begångna arbetsmiljöbrott?

  Allt för många av de här fallen där lärare (och det blir allt vanligare) under lång tid på sin arbetsplats blir utsatta för ”orimliga personförföljelser och psykiskt lidande i medvetet skapade drev” , där grunderna i många fall också skrämmande ofta enbart har baserats på anonyma anklagelser och obevisade påståenden från en arbetsgivare/förälder/elev. Slutar i tragedi på ett eller annat sätt, en del orkar inte mer och tar livet av sig, det är ett faktum och andra får efter en sådan här orimlig behandling inte arbeta mer som lärare eftersom deras rykte har förstörts på vägen, och de har blivit svartlistade i kommunerna. Arbetslösa mitt i livet.

  Det är oacceptabelt att samhällsmedborgare behandlas på detta vis, och det är dags att båda facken ställer sig upp försvarar alla sina medlemmars mänskliga rättigheter och driver denna fråga hårt. Det här är något som lärarstudenter skall informeras om och vara medvetna om när de väljer att betala för en utbildning som de så lättvinnligt kan förlora från en dag till nästa. De som drabbas av det här får sina yrkesliv och heder som människor sönderslaget utifrån rent godtycke och det är baserat på vaga, flummiga grunder som aldrig hade hållt i en juridisk rättsinstans.Ett fackombud talade om att det är väl inget ovanligt med tvångsförflyttningar, i vår kommun sker minst tjugo trettio stycken per termin, det säger mig att det är något som är riktigt allvarligt fel i ”systemet” när så många människor helt öppet hanteras så illa på sina arbetsplatser.

  Är det rimligt att ett fall som är så absurdt som det Margaretha har drabbats av skall kunna valsa runt mellan fack och arbetsgivare i 1,5 år och att det är näst intill omöjligt att få rätt mot fullständigt ogrundade och orimliga påståenden? Efter den här upplevelsen skall hon jobba vidare, glömma och förlåta vad hon blev utsatt för? Kunna fortsätta som om ingenting hade hänt? För att någon:

  A) Önskade bli av med en anställd B) som har uppstått som hämnd för att en elev har blivit tillsagd att förbättra sitt beteende?

  Det är väldigt bra att LR valt att driva just detta fall vidare och jag hoppas verkligen på att en förändring i positiv riktning skall ske för Margarethas skull. Men hon är inte den enda och LR kan ju faktiskt också sätta ner foten och börja driva många fler av alla de ärendena samtidigt, för det här är ju ganska vanligt (i det dolda). För att också lyfta fram orimligheten i mot vad de som anklagas faktiskt får utstå, de konsekvenser som blir och det faktum att det är nästan omöjligt att få upprättelse för att ingen verkar vilja ändra på det ”systemfel” som alla vet om finns.

  • annikascholae skriver:

   Att driva dessa fall är inte helt okomplicerat eftersom den arbetsrättsliga lagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen som finns till buds svårligen kan tillämpas i enskilda fall. Dessutom är tyvärr arbetsledningsrätten vidsträckt och denna hävdas alltid i dessa fall av AG. Många AD domar bekräftar dessutom också rätten. Arbetsmiljöverket exempelvis menar att det inte handhar enskilda fall och hänvisar till kommunens policydokument vilka sällan efterlevs i dessa ärende då de inte är lagtvingande.

   LR är inte ‘the bad guy’ här vilket antyds mellan raderna. Mycket tid, kraft och energi läggs från förbundet på dessa ärenden. Eftersom ingen av de förtroendevalda inom LR, förutom förbundsordförande, har sina uppdrag på heltid, kan ärendena uppfattas som tidsödande på grund av otaliga förhandlingar och formalia samtidigt som man som ombud själv har undervisning vilket är ett krav från vårt förbund för att behålla en god och nödvändig verklighetsförankring. Man får heller inte glömma att med en välvillig och arbetsmiljömedveten arbetsgivare vore vi inte i denna förödande utveckling där lärare befinner sig, i princip, fullkomligt rättslösa. Detta är således systemfelet; undermålig rättssäkerhetslagstiftning för lärare, brister i arbetsmiljölagstiftningen och en arbetsgivare som inte ställer sig bakom sin personal. Med bristen på dessa förutsättningar arbetar vi inom Lärarnas Riksförbund med dessa ärenden efter bästa förmåga. För den enskilda medlemmen i synnerhet men för alla våra lärare i allmänhet. Bifogar en länk om statusen på aktuella ärende. Mvh Annika

   http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.1809708-tvisten-kring-omplacerad-larare-gar-vidare

   • Eva Jorendal skriver:

    Jag kan bara konstatera att när Härnösands kommun försökte säga upp mig, utan sakskäl, fick jag ingen hjälp av LR:s jurister, men fick kommunen att erkänna i domstol att sakskäl inte fanns, och vann därmed målet, när jag anlitade en jurist privat.

    Men lagen kan bli tydligare när det gäller vuxenmobbning i arbetslivet, som är ett grovt brott som förstör folks rykte, ekonomi, leder till skilsmässor och i 100-300 fall om året även till självmord. Det har gått så långt att kommuner t.o.m. avskedar folk utan sakskäl, vilket ställer de drabbade utan lön och utan A-kassa med omedelbar verkan.

    Skriv gärna under namninsamlingen om att vi behöver en särskild paragraf, med sanktioner, direkt i brottsbalken mot vuxenmobbning i arbetslivet:

    http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7066#.UJZHhIauVfT

 16. May Launy skriver:

  Det finns så oerhört många fall där lärare både vittnar om och även hamnar i hemska livssituationer på grund av att det här sker öppet i våra skolor och på våra arbetsplatser. Det är oacceptabelt att det fortgår. Det handlar ofta om mycket kompetent personal som ”ledning och andra känner sig hotade av” och det är därför som man agerar på detta vis, istället för att ta tillvara på dessa personers kompetens i verksamheten och uppmuntra till att höja kompetensen i hela verksamheten, genom att vara goda föredömmen.

  Jag förstår att det är överväldigande för er och det finns säkert en del fackombud som gör sitt yttersta, men vi har även fall där LR – ombud direkt har medverkat till att mobba ut anställda genom att:

  A) lura dem att LR skall driva deras fall och sedan väntar fackombudet tills det inte går att driva dessa vidare

  B) när personen som drabbats försöker gå högre upp, blir de tillbakavisade till det ombud som inte agerat korrekt.

  C) det blir omöjligt för läraren att kunna få någon upprättelse, för i det är upp till fackförbunden att granska sig själva, vilket sällan fungerar på ett bra sätt..

  D) fackombuden hjälper alltså både indirekt och direkt till med att tysta de här fallen ett efter ett, istället för att driva alla dessa ”orimliga” fall vidare utifrån principiella skäl, så att allmänheten får kännedom om vad som nu pågår i det tysta.

  Vi är överens om att arbetsgivaren utnyttjar lagstiftningen till att behandla anställda på ett fruktansvärt sätt. Där lärare utan sakskäl av oseriösa arbetsgivare försätts i ett fullständigt orimligt, rättslöst tillstånd, där deras liv slås sönder och många personer varje år begår självmord för att det inte går att få någon upprättelse i verkligheten, och till slut blir de så knäckta att de inte ser någon annan utväg än att ta livet av sig, för dessa fall får ju lov att rulla på år efter år där läraren står ensam mot ett helt maskineri av juridisk expertis bakom arbetsgivaren, medan fackförbunden ser på…bara för att de skyldiga idag inte går att ställa till svars.

  VI pratar om vuxna människor (ledare) med ansvar för många människor i våra skolor, som ska kunna skilja på vad som är rätt och vad som är fel att göra. De rektorer (chefer) som agerar på detta vis, vet att deras egen handling i dessa repressaliefall är en olaglig handling.Vi pratar ju om välutbildade människor, som har en stor makt, en makt som i de i alla de här fallen missbrukar. Det är som Bill Clinton sa, man gör det för att man kan, och för att ingen vågar sätta stopp för dem.

  ÄR det rimligt, att vi enbart konstaterar att det får fortgå, och sedan talar vi inte om det mer? ÄR det rimligt att vi låter alla dessa goda samhällsmedborgare råka illa ut på det här viset i det tysta?
  ÄR det rimligt att säga att det här är ett allvarligt samhällsproblem vi inte kan göra något åt?

  ”Detta är således systemfelet; undermålig rättssäkerhetslagstiftning för lärare, brister i arbetsmiljölagstiftningen och en arbetsgivare som inte ställer sig bakom sin personal.”

  VI vet att det finns ett mycket allvarligt och snabbt växande samhällsproblem, Vi vet att vi har ett problem som vi kan göra något åt om alla väljer att agera mot det. Det är ett arbetsmiljöproblem, det tillhör brottsbalken och det är fel att en oskyldig individ (bara för att det juridiska skyddet inte fungerar) ensam får bära skuld och skambördan, som är en följd av en annan människas grymma, brottsliga handlingar. Så enkelt är det, det är helt enkelt fel. Ett förslag på vägen kan ju vara att LR och Lärarförbundet enas i detta allvarliga och börjar driva en kampanj för att göra de drabbades röster hörda. Fortsätta med att driva fler fall som Margarethas, men även andra, tills en förändring sker.

 17. Erik skriver:

  Till Margaretha Almefjord-Ericsson:

  Håll modet uppe! Förmodligen blir du utköpt. Arbetsgivaren har den möjligheten även om du vinner. Till att börja med har du förmodligen 6 månaders uppsägningstid. Gör allt du kan för att få full lön till 67 utan att arbeta. Troligen är andra arbetsuppgifter ingen höjdare. Du hamnar kanske på en plats där du inte är välkommen. Ingen lönerevision. Tvärtom kan lönen trappas ner. Ingen fortbildning. Semestertjänst = inga vanliga skollov. Det är viktigt att du ser till att pensionsinbetalningarna pågår fram till 67 och att du får fullt jobbskatteavdrag varje år. Får du vanlig lön där arbetsgivaren betala full arbetsgivaravgift trots att du har blivit arbetsbefriad får du jobbskatteavdrag. Om du avgår med avgångsvederlag, t. ex. 32 månadslöner se till att du får inskrivet att allt skall betalas ut även om du hinner avlida innan!

  Hälsningar från en gammal lärare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: