Gastbloggare nummer 12

Har klasstorlek inte någon effekt på resultaten?

Alla som arbetar som lärare känner i ben och märg att när man har en klass på, låt säga 33 elever, så blir effekterna kännbara om man jämför det med en klass där man kanske enbart har 20 kunskapstörstande individer. Samtidigt får vi av våra arbetsgivare och samhällsföreträdare ständigt höra att klasstorleken inte har någon betydelse för resultaten; Att lärartätheten inte är en faktor som ens förtjänar att diskuteras. Hur hänger det här egentligen ihop? Min slutsats är att man från arbetsgivarhåll fokuserar på de avvikande studier som påvisar ett icke-behov av att minska klasstorlekarna och bortser från vad nationell och internationell forskning egentligen ganska klart påvisar.

I Skolverkets kunskapsöversikt från 2009: ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer” (s.165ff) konstaterar man att slutsatsen om att mindre undervisningsgrupper inte ökar måluppfyllelsen ofta är baserad på tvärsnittsdata. Detta innebär i praktiken att man tittar på de små undervisningsgrupper som idag finns för elever som är allra svagast och noterar att de inte har högre måluppfyllelse än de elever som går i storklasser. Skolverket påpekar att det behövs experimentell forskning för att kunna uttala sig om de verkliga effekterna. Dessutom finns det en rad forskningsexempel i rapporten som just visar att det verkligen finns ett samband mellan klasstorlek och resultat.

”Resultaten pekar snarare på att effekterna är heterogena, på så sätt att klasstorlek har större betydelse för yngre elever än för äldre elever, och det finns även resultat som pekar på att de positiva effekterna av mindre klasser är större för elever från hem med låg socioekonomisk status.” Exempelstudierna visar att både minoriteter och elever med låg socioekonomisk status påverkas positivt av en högre lärartäthet.

I slutsatsen skriver man att: ”Vi kan på grundval av denna genomgång av internationell och svensk forskning konstatera att klasstorlek och lärartäthet har betydelse för elevernas resultat… Det faktum att klasstorlek/lärartäthet har betydligt större effekt för vissa grupper av elever än för andra grupper av elever är ett skäl för varför det är viktigt att mer exakt klargöra under vilka omständigheter de starka effekterna uppstår, och varför de gör det.”

Man kan konstatera lite försiktigt att arbetsgivarna och samhällsföreträdare inte fokuserar på vad Skolverkets rapport säger utan på icke överförbara internationella modehästar istället . Dessutom kan man kanske också konstatera att de grupper som missgynnas inte är barnen till de högst utbildade, ekonomiskt starka krafterna i samhället vilket säkerligen möjliggör att denna icke-sanning kan frodas. För mig som arbetar med minoritetselever i ett utsatt socioekonomiskt område betyder det att jag som lärare måste ta röst för mina elever. Det är dags att slakta arbetsgivarnas käpphäst – klasstorleken har effekt på resultaten. Min övertygelse är att när man väl påbörjar en adekvat experimentell forskning kring detta kommer det att visa sig att det faktiskt är så att alla elever främjas om klasstorleken är minde och först då kommer lärarens upplevelse att sammanfalla med den officiella verkligheten.

Annonser

3 thoughts on “Gastbloggare nummer 12

  1. Magistern skriver:

    Man kanske även skall komma ihåg att gruppsorlek har effekter på lärarens välbefinnande, också. Eleverna är viktiga, men vår rätt till en dräglig arbetsbelastning borde också vara ett argument för lämpliga gruppstorlekar. Borde, alltså.

  2. Näsanöverytan skriver:

    Ja borde, men i praktiken så är det enbart budgeten som styr – som vanligt. Vi har grupper på över trettio elever. När vi tidigare frågade var det smärtgränsen med tanke på hur många elever vi har med särskilda behov. Nu när vi är där låter det annorlunda.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: