Plötsligt händer det – ett svar har anlänt!

Tänka sig, jag fick häromdagen ett svar på mitt mail ( https://lararmyteriet.wordpress.com/2012 … orklund-2/ ) till Jan Björklund. Bättre sent än aldrig, som man brukar säga. Så här lyder svaret:

Hej XX,

Jag är ledsen att svaret dröjt. Jan Björklund tackar för ditt brev. Han har bett mig, som medarbetare i den politiska staben, att svara på det.

Alla elever i den svenska skolan omfattas av de rättigheter som fastslås i skollagen, bland annat de om elevers utveckling mot målen i 3 kap. Eftersom skolan står under kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som har ansvaret för att se till att de skyldigheter som åläggs dem genom olika lagar och bestämmelser på detta område uppfylls. Det är kommunen som måste se till att skolorna i kommunen tilldelas så pass mycket resurser så att tillräckligt många lärare kan anställas och så att alla elever får den hjälp och det stöd som de enligt skollagen har rätt till.

De befogenheter som från statligt håll finns för att kunna ingripa i enskilda fall, då en skola inte lever upp till kraven enligt skollagen eller läroplanerna, ligger hos Skolinspektionen. Elever och föräldrar, som till exempel erfar att eleven inte får det stöd han eller hon behöver i skolan, kan göra en anmälan till Skolinspektionen. Om Skolinspektionen finner att huvudmannen, det vill säga kommunen eller den enskilde huvudmannen om det är fråga om en fristående skola, brustit i sitt ansvar för skolan kan de meddela förelägganden riktade mot huvudmannen, där det står vilka brister som måste åtgärdas och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen. Skolinspektionen följer alltid upp att bristerna åtgärdas.

Ett föreläggande kan också ligga till grund för andra tvångsåtgärder som tillfälligt verksamhetsförbud, återkallande av tillståndet för en fristående skola eller statliga åtgärder för rättelse mot kommunal verksamhet. Ett föreläggande kan även förenas med vite, och om huvudmannen inte följer föreläggandet kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Om en skola eller verksamhet har mindre allvarliga brister kan Skolinspektionen fatta beslut om en anmärkning. Då är huvudmannen skyldig att åtgärda bristerna, och Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. Om huvudmannen inte åtgärdar bristerna kan Skolinspektionen besluta att förelägga huvudmannen att åtgärda bristerna.

Med vänliga hälsningar

NN
Departementsledningen
Utbildningsdepartementet

Hoppsan! Ett väldrillat politikersvar med många ord som egentligen inte säger någonting alls. Så oväntat! Det som står i första stycket är kvalificerat struntprat. Kommunerna har, i de allra flesta fall, inte råd att hålla den nivå som krävs för att lagstadgade kravnivåer ska kunna uppnås, utan att lärarna jobbar i hjäl sig. Ändå lyckas de inte. Hur tänker Jan Björklund och hans medarbetare kring det? Det är lättsamt att säga att det är kommunernas ansvar, när det de facto är en nationell angelägenhet.

Skolinspektionen ja. De har en viktig uppgift men hur mycket ser de egentligen av hur villkoren ser ut för varje elev? Och hur vet de att skolorna verkligen förbättrar sig, när de har fått ett föreläggande? Ni som har följt oss länge minns kanske detta: https://lararmyteriet.wordpress.com/2012/05/10/173/

Angående vite så riskerade 2011 för första gången en kommun vite på grund av stora brister i skolorna. http://www.dalademokraten.se/Dalarna/20 … print=true
http://sverigesradio.se/sida/artikel.as … el=4847974 I april 2012 sa sig kommunen ha åtgärdat bristerna och hoppades på att slippa vite http://sverigesradio.se/sida/artikel.as … el=5060331 Huruvida de slapp vite eller ej har vi i Lärarmyteriet inga uppgifter om.

Men vad händer då om en kommun eller skola ändå inte gör vad de är skyldiga till? I en chatt http://sverigesradio.se/sida/artikel.as … el=4351358 med Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler får vi läsa lite om detta:

”Per: Kan man kräva skadestånd av skolan/komunen om det visar sig att man inte kunnat tillgodose en aceptabel nivå på undervisningen och barnet inte får betyg osv. Med ex vis stöd från anmälan till skolverket?
Ann-Marie Begler: Enligt lagstiftningen finns det inget skadestånd för elever i den situationen. Skadestånd gäller för elever som utsatts för kränkningar i skolan och där skolan brustit i sitt ansvar.
Per: Skolorna får ju bara ett påpekande, sen händer ju inget mer? Jag anser det behövs ett omfattande projektarbete i varje kommun för att komma till rätta med detta, satsas inget på detta problem kommer inget att hända!
Ann-Marie Begler: Hej, jag tycker du har rätt. Kommuner har i många fall ett stort arbete framför sig.”

Och vad händer egentligen om en kommun vägrar betala ett vite? Det har vi inte funnit några svar på.

Eftersom ansvarskulturen ser ut så här i skolväsendet, ”inte mitt ansvar, jag bollar det nedåt”, är det ju inte så konstigt att all skuld hamnar på lärarna. Staten passar kommunerna, som passar enskilda skolor, som i sin tur skyller på rektorerna och sist i ledet står lärarna som får bära hundhuvudet. De har ju inte trollat tillräckligt med knäna så att varenda elev har fått exakt det hen har rätt till. Att förutsättningarna inte ges är lätt att bortse ifrån. Om man inte är lärare förstås.

Annonser

2 thoughts on “Plötsligt händer det – ett svar har anlänt!

  1. Monika Ringborg skriver:

    Ja du, det där svaret hade du säkerligen kunnat få genom att googla. Men du fick ett svar i alla fall 🙂

  2. janlenander skriver:

    Jag undrar vad du har för belägg för att kommunen inte skulle ha råd att agera. Turning torsos, idrottsanläggningar och mängder av saker går ju att prioritera upp i kommunens budget.

    Det här var ju ett standardsvar från en medarbetare men just därför ännu mer säkert att det inte innehåller några felaktigheter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: